SABİR İNCƏSƏNƏTDƏ

Heykəlləri

Portretləri

 

Digər portretlər üçün bax: Sabir Təsviri Sənətdə. Bakı. 2012

 

Əsərlərinə Çəkilmiş Karikaturalar

 

Digər karikaturalar üçün bax: Sabir Təsviri Sənətdə. Bakı. 2012

 

EnglishRussia