Cəlal Qaryağdı. Mirzə Ələkbər Sabirin portreti. 1961

Leave a Reply

EnglishRussia