Hacı Ələkbər Rəsulov.M.Ə.Sabir doğma şəhərin fonunda. 2011

Leave a Reply

EnglishRussia