Sahib Quliyev. Mirzə Ələkbər Sabir (Diplom işi). 1988

Leave a Reply

EnglishRussia