Nacəfqulu İsmayılov. Altmış illik ömrüm oldu səndə bərbad, Ərdəbil. 1961

Posted on: October 14, 2017Muzey

Leave a Reply

EnglishRussia